Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek s použitím souborů Cookies souhlasíte. Více informací

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) je společnost Bar, který neexistuje s.r.o., IČ: 29362091 se sídlem Dvořákova 24/1, 602 00, Brno zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75326 (dále jen „Správce“ nebo „my“).

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je uvedli do kontaktního formuláře, a jedná se tak o tyto Vaše osobní údaje:

  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo

(dále jen „Osobní údaje“)

Osobní údaje zpracováváme z titulu obchodní komunikace, konkrétně vyřízení poptávky, kterou jste vyplněním kontaktního formuláře zadal.

Primárně zpracováváme Osobní údaje sami vlastními prostředky, nicméně v některých případech mohou Osobní údaje zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, jakými jsou například poskytovatelé cloudu, rezervačního systému, e-mailu nebo platební brány. Pokud byste v tomto ohledu chtěli vědět víc, neváhejte se na nás obrátit na níže uvedené adrese.

Kdykoliv vůči nám můžete rovněž uplatnit svá práva, kterými jsou zejména právo:

● odvolat udělený souhlas,

● požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

● nechat aktualizovat nebo opravit neaktuální nebo nepřesné osobní údaje, popřípadě požadovat omezení zpracování,

● požadovat výmaz těchto osobních údajů,

● na přenositelnost údajů,

● podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Se svými žádostmi se na nás můžete obracet buď osobně na naší shora uvedené adrese, nebo e-mailem na adrese katerina@turbomost.cz.