Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek s použitím souborů Cookies souhlasíte. Více informací

Obchodní podmínky

Kdo Grandhotel Sluchátko vlastní a provozuje?

Bar, který neexistuje s.r.o.

Dvořákova 24/1, 602 00 Brno

IČO: 29362091
DIČ: CZ29362091
zapsaná u krajského soudu v Brně, spisová značka: C 75326

Kde nás můžete kontaktovat?

katerina@turbomost.cz

Kam zasílat dopisy, balíčky a zboží?

Grandhotel Sluchátko
8. května 92
671 03, Vranov nad Dyjí

Způsoby platby

Objednané ubytovací služby můžete zaplatit online kreditní kartou (zdarma). Další objednané služby a zboží užívané během pobytu můžete uhradit přímo na hotelové recepci platební kartou, nebo hotově. Přijímáme platby v českých korunách a v eurech. Aktuální kurz je k dispozici na hotelové recepci.

Doklady související se zbožím, daňový doklad Vám zašleme online na Vámi uvedenou emailovou adresu případně vystavíme přímo na hotelové recepci.

Informace na webu a ceny

Za všechny informace na našem webu ručíme. Totéž platí i o fotografiích a popisu služeb. Ceny udáváme zásadně včetně DPH. Cena ubytování zahrnuje snídani po dobu ubytování.

Reklamace a odstoupení od smlouvy

V případě reklamace nás bezodkladně po zjistění závad na užívaných službách informujte o využití této možnosti prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

Reklamaci vyhodnotíme co nejdříve přímo na místě, nejpozději však do pěti pracovních dnů.

Kromě reklamace máte právo od smlouvy ve lhůtě 24 hodin dnů před termínem Vaší rezervace bezplatně odstoupit.

V takovém případě stačí zrušit Vaši rezervaci online prostřednictvím rezervačního rozhraní betterhotel.cz, případně telefonicky na čísle +420 605 147 683.

Na rezervace zrušené prostřednictvím e-mailu či jinými komunikačními kanály nebude brán zřetel.

Storno poplatek

Při zrušení rezervace ve lhůtě kratší než 24 hodin před termínem Vaší rezervace, si vyhrazujeme účtovat Vám stornopoplatek ve výši 70 % Vámi uhrazené částky.

Nákup přes eshop

Tím, že si služby zakoupíte přes náš web www.grandhotelsluchatko.cz, souhlasíte s použitím komunikačních prostředků komunikace na dálku (web, email a telefon). Tyto náklady si hradíte sami, přičemž se nijak neliší od Vaší základní sazby.

Nákup lze uskutečnit v českém jazyce a pouze za námi uvedených podmínek.

Vaše osobní údaje

Všechny informace najdete zde. Slibujeme, že s Vašimi osobními údaji budeme nakládat jako s vlastními. Nečekejte od nás žádný spam.
Máte právo být informován, jaké údaje o Vás evidujeme, a jste oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Obchodní sdělení a informace o našich aktivitách, Vám budeme zasílat jen pokud si je vyžádáte. Svůj souhlas se zasíláním můžete kdykoliv zrušit.

Řešení sporů a právní úprava

Vzájemné spory z této kupní smlouvy řeší obecné soudy.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.